In English

Simulation and analysis of cartilaginous tissue implants and fabrication of the mold for the production of cartilaginous tissue

Zahid Hossain
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142712

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek