In English

Mechanical Stimulation of Fibroblasts in Microchanneled Nano-Cellulose Scaffold Enhances Production of Oriented Collagen Fibres

Héctor Martínez Ávila
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-30. Den ändrades senast 2013-07-12

CPL ID: 142710

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek