In English

Biosynthesis and evaluation of a hydroxyapatite modified micro porous nano-cellulose bone graft

Johan Sundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142708

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek