In English

Design, production and evaluation of a meniscus implant based on nano-cellulose

Nikolaj Vest
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142682

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek