In English

Biobased textiles - For interior applications in the automotive industry

Carin Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142676

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek