In English

Biofabrication of a novel bacterial cellulose graft with integrin-binding RGD peptides, for recruitment of endothelial progenitor cells

Carin Hagsten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142675

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek