In English

The effect of molecular weight on the performance of ethyl cellulose membranes - Exploring a new way of controlling release rate

Julia Baderstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142669

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek