In English

Design and Bio-Fabrication of Bacterial cellulose meniscus implant

Gopal Shankar Krishnakumar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142668

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek