In English

Design and optimization of bio-fabrication process of bacterial cellulose meniscus implants

Shruti Prakash
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142667

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek