In English

Improved Adhesion between Ethylene Copolymers and Aluminium

Elham Azadmehr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2011-06-29.

CPL ID: 142661

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek