In English

Formation of Proton Conducting Polymers and Synthesis of Protic Ionic Liquids for a Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell

Olesia Danyliv
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142659

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek