In English

Konstruktion av delar i en modellbil

Design of components in a model car

Erik Bergman ; Lucas Börjesson ; Oskar Eklund ; Alessandro Karlsfred ; Erik Wendeberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2011-06-29.

CPL ID: 142630

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek