In English

Nytt system för ständiga förbättringar (Kaizen) på Stoneridge Electronics AB

New system for continuous improvement (Kaizen) at Stoneridge Electronics AB

Axel Brown ; Dan Johansson ; John Svärd ; Maria Westerlind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2011-06-29.

CPL ID: 142625

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek