In English

PU-studie - Integration av komponenter i en benförankrad hörapparat

Integration of components in a bone-anchored hearing aid

Alexander Robertsson ; Oskar Strand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2011-06-29.

CPL ID: 142608

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek