In English

Conduction Band Mediated Charge Transfer for Highly Reduced, Catalytically Active State: A Comparison Between Thin Films and Colloidal Solutions

Joachim Hedberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142605

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek