In English

Arkitektur för samarbete - Hammarkullens familjecentral

Architecture for cooperation - A family center in Hammarkullen

Isa Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142603

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek