In English

1:1 - exploring temporary urban spaces as an architectural tool

Mia Börjesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142602

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek