In English

Surface analysis of polyethylene pipes and failure characterization of electrofusion joints

Lukas Boge ; Emil Hjärtfors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142590

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek