In English

Fluorescent Nucleic Acid Base Analogues - A Study of the Base Pairing Specificity of Quadracyclic Adenine and Investigating Kinked DNA Using a Base Analogue FRET-Pair

Markus Björck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142589

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek