In English

Studying DNA Strand Exchange and Binding of a Repressor Protein using Fluorescent Base Analogues

Damir Dzebo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 49 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-28. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 142588

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek