In English

Nästa generations röntgensystem - Produktutveckling av ett autopositionerande röntgensystem med användaren i fokus

The next generation of x-ray system - Product development of an autopositioning x-ray system with a user perspective

Sebastian Axelsson ; Daniel Falk ; Jonas Kääpä ; Isak Wahnström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2011-06-28.

CPL ID: 142565

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek