In English

Konceptkonstruktion av offshore vindkraftverk

Conceptual construction for offshore windpower

Marcus Dahlqvist ; Daniel Lundström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142564

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek