In English

Nya rum för sjukvård - Om vårdarkitektur och en ny avdelning för medicinvård i Värnamo

Designing new spaces for healthcare - implementing knowledge into architecture and a new medicine ward in Värnamo

David Bergman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142539

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek