In English

Utveckling av kamerahus - för värmekamera placerad i ladugårdsmiljö

Development of a camera housing - adapted for the cowshed environment

David Carlson ; Joel Laestadius Öberg ; Therese Lyckenvik Petersson ; Göran Smith
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2011-06-27. Den ändrades senast 2017-09-12

CPL ID: 142494

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek