In English

Arbetsplats mobil bergkross - Problemstudie av arbetsplatsen samt konceptutveckling av portablet stopp

Workplace mobile crusher - Problem study of the workplace and concept development of a portable stop

Marcus Wernberger Jonsson ; Nazli Eidmohammadi ; Ebba Hedenblad ; Elin Kristell ; Johan Magnusson ; Disa Reuterswärd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2011-06-27.

CPL ID: 142493

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek