In English

Gold Nanoinclusions in Thermoelectric Germanium Clathrates

Pham Hoang Ngan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: thermoelectric germanium clathrates, gold nanoinclusions, partice size, thermal conductivity, nanoparticle.Publikationen registrerades 2011-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142492

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek