In English

Absorbent celllulose based fibers - Investigation of carboxylation and sulfonation of cellulose

Magnus Bergh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: cellulose fibers, absorption, retention, carboxylation, sulfonation.Publikationen registrerades 2011-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142474

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek