In English

Numerical simulation of fuel filling with volume of fluid

Kristoffer Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142473

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek