In English

Modelling of sedimentation and transport of Cryptosporidium in a drinking water source

Emil Ahlbom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:44, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Cryptosporidium, ECO Lab, MIKE 3 FM, hydrodynamic modelling, settling, sedimentationPublikationen registrerades 2011-06-27. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 142465

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek