In English

Synthesis of mesoporous silica particles with control of both pore diameter and particle size

Albert Barrabino
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: mesoporous silica, particle size, pore size, SBA-15Publikationen registrerades 2011-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142464

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek