In English

How to Design for Sustainable Behaviour? A review of design strategies and an empirical study of four product concepts

Karin Lidman ; Sara Renström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-27. Den ändrades senast 2014-09-17

CPL ID: 142461

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek