In English

Utveckling av tyngdlyftningsklove

Development of weightlifting collar

Ibrahim Bakirci ; Johan Pettersson Strömer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142457

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek