In English

Using Indicators for Technology Monitoring. Steps toward a proposed framework

Annika Nyberg ; Sebastian Palmgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:058, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142450

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek