In English

Engine Timing Geartrain Concepts and Solution Proposals for Gear Rattle Noise Reduction in Commercial Vehicles

Milad Esmaeli ; Ashwin Subramaniam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142448

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek