In English

An assesment of production system dynamics - Evaluating WIP using discrete event simulation and value stream mapping

Patrik Dahl ; Harald Eliasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142438

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek