In English

MedicView: Increasing Life Quality - Extracting customer requirements on a medical device for surgical treatment of cancer

Mahammad Umair Chaudry ; Osman Nuru
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142423

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek