In English

Critical equipment classification and cost reduction within professional maintenance

Alexander Börjesson ; Adam Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142419

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek