In English

Kv Terminalen - Gestaltning av bostäder i Oskarshamns hamn

Kv Terminalen - Housing design in the harbour of Oskarshamn

Johan Lund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142387

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek