In English

Neuro architecture. Enriching healthcare environments for children

Cagil Kayan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142385

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek