In English

Neorealism i Rom - beskrivning av fallstudier

Neorealism in Rome - description and case studies

Ellinor Swahn ; Kristoffer Swahn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142384

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek