In English

MP&L and layout design in Volvo Cars assembly shop supported by 3D laser scanning technology

Xiayang Diao ; Davide Gorrasi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142381

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek