In English

Digitala samarbetsverktyg för projektgrupper

Digital collaboration tools for project teams

Erik Birgersson ; Fredrik Doberauer ; Erik Gustafsson ; Björn Lexell ; Jessica Olinsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2011-06-23.

CPL ID: 142380

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek