In English

Supporting Embedded Systems Development - Tool Support for EAST-ADL import of Modelisar FMU

SELÇUK ÇAVDAR
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Supporting Embedded SystemsPublikationen registrerades 2011-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142369

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek