In English

Sensor calibration for autonomous mine vehicles - Calibration of laser scanners and hinge angle sensor

Magnus Olofsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Sensor calibration, mine vehiclesPublikationen registrerades 2011-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142367

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek