In English

Produktutvecklingsstudie - Framtidens älvförbindelse

Product Development Study - River crossing of the Future

Magnus Bratt Svensson ; Rawand Faraj ; Camilla Lundgren ; Daniel Nåfors ; Nadina Ombasic ; Robert Oscarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2011-06-23. Den ändrades senast 2017-10-03

CPL ID: 142366

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek