In English

Effektivisering av visuell planering - Lean-verktyg för mindre projektrum

Improvement of Visual Planning - Lean tools for small project rooms

Kevin Hamed Golestan ; Per Gustafsson ; Helena Laks Triinu ; Mafalda Svensson de Brito ; David Thor
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2011-06-23.

CPL ID: 142363

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek