In English

Process quality performance for assembly processes - Development of a performance measurement system for manual assembly

David Danielsson ; Jakob Witold Krozer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142337

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek