In English

Changes of hydraulic properties in the rock close to a tunnel due to excavation and grouting: A conceptual model and a case study

EMIL JOHANSSON ; JOAKIM WALLGREN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:2, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142334

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek