In English

The development of a supply chain for a Liquefied Natural Gas bunkering procedure at Stena Danica

Jimmy Dahlström ; Rasmus Lundh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142296

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek