In English

Successful Discrete-Event Simulation Offshoring

Sam Asplund ; Torbjörn Jakobsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-06-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 142290

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek